Tirksliu bendruomene

Bendruomenė

Mažeikų rajono Tirkšlių seniūnijos bendruomenė, ne pelno siekianti visuomeninė organizacija įkurta 2003-02-24. Bendruomenės įkūrėjas ir pirmasis pirmininkas buvo Edvardas Gedvila. Per visą bendruomenės gyvavimo laikotarpį bendruomenei vadovavo ne vienas pirmininkas. Daugelį metų vadovavo šviesios atminties tirkšliškė Aleksandra Bružienė, Sigita Žilėnienė, Artūras Vaičius, Vytautas Norbutas. 2017 m. ataskaitinio susirinkimo metu išrinkta nauja bendruomenės taryba. Tirkšlių seniūnijos bendruomenės taryba išrinko naują bendruomenės tarybos pirmininkę Ingą Šušinskienę. Šiuo metu bendruomenę vienija 100 narių.
Misija

Tirkšlių bendruomenės misija – kurti patrauklią vietą gyventi, dirbti ir ilsėtis.

Vizija

Vietos bendruomenės veiklos centro koordinavimas, savo nariams teikiant švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją.

Vertybės

Pilietiškumas – santykiai pagrįsti atsakingumu, sąžiningumu, pagarba.


Bendradarbiavimas – pagarba ir geranoriškumas.


Novatoriškumas - atvirumas naujoms idėjoms ir ieškojimas.


Sveikatinimas – sveikos gyvensenos skatinimas.


Užimtumas – narių įtraukimas į įvairias veiklas.

Tikslai

Skatinti bendruomenės narių užimtumą.