Tirksliu bendruomene

TARYBA

Mažeikių raj. savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenės taryba

Bendruomenės tarybos pirmininkė
Inga Šušinskienė
Pavaduotoja
Asta Griciuvienė
Tarybos narys
Aldona Pocevičienė
Jolanta Punienė
Virginija Skurvydienė
Petras Smilgys
Gintaras Šiaulys
Vaida Venskutė
Milda Šukienė