Tirksliu bendruomene

Antanas Ubavičius - Klaipėdos sukilimo dalyvis

2021_12_08_12.45926_1.jpg

MLIM archyvo nuotr.


Spurganų kaime, Tirkšlių valsčiuje,  1896 m. gimė Antanas Ubavičius - 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvis. 

1910 m. baigė Tirkšlių pradžios mokyklą, vėliau Rygoje mokėsi batsiuvio amato,  1915 m. mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę. 1918 (19) m., grįžęs iš jos, tarnavo Lietuvos kariuomenės komendantūroje. 1922 m. grįžo į Spurganus, įstojo į Tirkšlių šaulių būrį, kuriam ir  vadovavo. 

1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Deja, sausio 15 d., prie Girulių geležinkelio stoties prancūzų karių nukautas. Palaidotas Klaipėdos miesto kapinėse sausio 20 d.  kartu su 2 kitais sukilimo dalyviais. Jų pavardės tuo metu nebuvo skelbiamos. Identifikuoti šiuos vyrus pavyko tik žinant, kad visi jie buvo šauliai. Taip išsiaiškinta, kad Klaipėdoje palaidoti Flioras Lukšys, Jonas Pleškys ir Antanas Ubavičius. Vėliau apdovanotas (po mirties) Šaulių Žvaigžde už nuopelnus Lietuvai.

Antano tėvas rūpinosi sūnaus palaikų perkėlimu Tirkšlius.  Apie 1926 m. A. Ubavičiaus palaikai buvo perkelti. 1930 m. lapkričio 13 dienos „Trimito“ laikraštyje skelbiama, kad Tirkšlių šaulių būrio susitarta statyti paminklą žuvusiam Klaipėdą vaduojant šauliui A. Ubavičiui pagerbti. Paminklą, kuris kaštuos 700 lit. Nėra žinių apie šio paminklo pastatymą.

 

Šių metų lapkričio 9 d. seniūnijos salėje kartu su bendruomenės nariais įvyko susitikimas su Karybos istorijos entuziastu E. Kazlauskiu ir  Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyriaus atstovais dėl A. Ubavičiaus vardo įamžinimo vietos nustatymo. Buvo apžvelgtos miestelio erdvės, tartasi su seniūnu, bendruomene, kuri vieta būtų tinkamiausia. Vyksta derinimo darbai. 

 

Apačioje matote kaip Evangelikų liuteronų pamokslininkas dr. Vilius Gaigalaitis sako pamokslą Klaipėdos miesto kapinėse laidojant Fliorą Lukšį, Joną Pleštį ir Antaną Ubavičių. Vytauto Didžiojo karo muziejaus archyvo nuotr.