Tirksliu bendruomene

Apie Plėnakių kaimą

2020_06_29_22.Plenakiai.png

Plėnakių kaimas


Plėnakių kaimas minimas 1738-06-17 Tirkšlių seniūnijos inventoriuje, kuriame nurodyta, kad kaime yra 8 kiemai. 1863-08-03 prie Plėnakių kovėsi Jono Stanevičiaus sukilėlių būrys. Nepriklausomybės metais kaime veikė Lietuvos komunistų partijos kuopelė (LKP). 1922 m. įvyko LKP Mažeikių parajonio konferencija.
1934 m. liepos mėn. Plėnakiuose išspausdintas laikraščio „Žemaitijos tiesa" pirmasis numeris.
Šiame kaime yra gimę knygnešių rėmėjas Kazys Končius, gydytojas Simanas Virkutis, ateitininkas, visuomenės ir kultūros darbuotojas, spaudos korespondentas Jeronimas Pleinys, generolas majoras Ginutis Taurinskas.
Žmonės kalba, kad Jono Tarviškio lauke 1923 m. Jaunazijus Reivytis lauke - pagriovyje pastebėjo kurmio iš žemės išraustus kelis sidabrinius pinigus. Pažarstęs visą kurmiarausį, jų rado apie dešimt. Keturi iš jų buvo labai dideli, kaip Lietuvos penkiličiai. Pinigai buvo švediški. Vieną didelį ir porą mažų jis atidavė Mažeikių muziejui. Pardavęs du didelius už 240 litų, nusipirko naują dviratį. Tuomet radėjui neatėjo į galvą, kad kurmis gal atrausė ne visus pinigus - ir jų daugiau neieškojo. Kai po poros metų susigriebė, plačiuose laukuose tos vietos neberado...

Straipsnio šaltinis: https://www.facebook.com/kartatirksliuose/posts/3064359300326326