Tirksliu bendruomene

Klaipėdos krašto sukilimas

2022_01_18_08.271960993_4754403131321926_8090886667452057309_n.jpg

Minime 99 -ąsias 1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos krašto sukilimo metines. 1923 m. sausio 10- 15 d. vykusio sukilimo išdava- Klaipėdos kraštas prijungtas prie Lietuvos
Jame dalyvavo ir Spurganų kaime, Tirkšlių valsčiuje, 1896 m. gimęs Antanas Ubavičius. 1910 m. baigė Tirkšlių pradžios mokyklą, vėliau Rygoje mokėsi batsiuvio amato, 1915 m. mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę. 1918 (19) m., grįžęs iš jos, tarnavo Lietuvos kariuomenės komendantūroje. 1922 m. grįžo į Spurganus, įstojo į Tirkšlių šaulių būrį, kuriam ir vadovavo.
1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Deja, sausio 15 d., prie Girulių geležinkelio stoties prancūzų karių nukautas. Palaidotas Klaipėdos miesto kapinėse sausio 20 d. kartu su 2 kitais sukilimo dalyviais. Jų pavardės tuo metu nebuvo skelbiamos. Identifikuoti šiuos vyrus pavyko tik žinant, kad visi jie buvo šauliai. Taip išsiaiškinta, kad Klaipėdoje palaidoti Flioras Lukšys, Jonas Pleškys ir Antanas Ubavičius. Vėliau apdovanotas (po mirties) Šaulių Žvaigžde už nuopelnus Lietuvai.
Antano tėvas rūpinosi sūnaus palaikų perkėlimu Tirkšlius. Apie 1926 m. A. Ubavičiaus palaikai buvo perkelti. 1930 m. lapkričio 13 dienos „Trimito“ laikraštyje Z. Dievaitis rašo: "...Statys kritusiam kovoj šauliui paminklą. Tirkšlių šaulių būrio susitarta statyti paminklą žuvusiam Klaipėdą vaduojant šauliui A. Ubavičiui pagerbti. Paminklą, kuris kaštuos 700 lit. Girtina, kad šauliai nepamiršta žuvusių brolių. Tačiau reikia pradėti rūpintis ir būrio namų statymu...".
Karybos istorijos specialistas E. Kazlauskis kartu su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Klaipėdos skyriumi nori įamžinti žuvusiųjų atminimo vietas. Inicijavo susitikimus su Tirkšlių bendruomenės, seniūnijos atstovais dėl A. Ubavičiaus vardo įamžinimo vietos nustatymo. Buvo apžvelgtos miestelio erdvės, tartasi su seniūnu, bendruomene, kuri vieta būtų tinkamiausia. Vyksta derinimo darbai.

Straipsnio šaltinis: https://www.facebook.com/kartatirksliuose/photos/a.2001072386655028/4754403151321924/