Tirksliu bendruomene

Tirkšlių miestelio herbas

2020_06_30_21.tirksliu_herbas.jpg

Tirkšlių miestelio herbas


Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 110 2004 m. birželio 21 d. buvo patvirtintas Tirkšlių herbas. 

Svarstant naujo herbo motyvus, pritarta siūlymui ant balto stulpo pavaizduoti penkias raudonas širdis. Jos paimtos iš miestelio centre stovinčio unikalaus koplytstulpio, kurio keturiuose šonuose išmūryta po penkias viena virš kitos išdėliotas raudonas širdis. Koplytstulpis, datuojamas 1868 m., kaip architektūros paminklas saugomas valstybės. Tikriausiai jis susijęs su 1863 m. sukilimu ir skirtas sukilėliams atminti. 

Herbo skydo mėlyname lauke sidabrinis stulpas su penkiomis viena virš kitos išdėliotomis raudonomis širdimis. Heraldikoje širdis reiškia nuoširdumą ir gailestingumą, platesne prasme – meilę, narsą, ištikimybę. Herbo etalono autorius - dailininkė Laima Ramonienė. 

 

Straipsnio šaltinis: https://www.facebook.com/kartatirksliuose/posts/3074490275979895