Tirksliu bendruomene

Nauja pirmininkė

2021_08_17_21.follow-leader.jpg

Rugpjūčio 16 dieną, nuotoliniu būdu įvyko Tirkšlių seniūnijos bendruomenės visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Buvo aptarta kas padaryta, aptarti vykdomi projektai. Svarbiausias darbotvarkės klausimas - pirmininko rinkimai. Išrinkus naują tarybą, naujai kadencijai vienbalsiai išrinkta Tirkšlių seniūnijos bendruomenės narė - Asta Griciuvienė. Tai veikli, kupina pačių įvairiausių idėjų autorė ir įgyvendintoja.

Linkime jai stiprybės, kūrybiškumo, neišsenkančios energijos būnant Tirkšlių seniūnijos bendruomenės pirmininkė.