Tirksliu bendruomene

Projektai padeda siekti bendruomenės tikslų

2021_10_13_19.2021_01_15_18.eu-logo.png

Tirkšlių seniūnijos bendruomenė sėkmingai įgyvendina projektą „Susibūrę esam stiprūs“ (Nr. MAŽE-LEADER-3A-S-18-2-2019), kuris finansuojamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos priemonę „NVO socialinės veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5).

Projekto metu daug dėmesio skiriama bendruomeniškumo skatinimui bei jaunimo užimtumui, socialinės atskirties mažinimui. Taip pat siekiama, kad tiek bendruomenės, tiek aplinkinių bendruomenių kolektyvai stiprintų tarpusavio ryšį, o jaunimas integruotųsi į bendruomenės veiklas. 

Daugiausiai dėmesio sulaukė Tirkšlių seniūnijos bendruomenės organizuotas 2021 m. rugpjūčio 28 d. "Kopūstynės virimo čempionatas", kuriame rungėsi net 14 įvairių bendruomenių, įstaigų komandų. Būtent jame panaudoti garso ir vaizdo įrangų komplektai, palapinė, sulankstomi suolai ir stalai, kurie  įsigyti iš projekte numatytų lėšų. 

Tirkšlių jaunimui 2021 m. spalio 2 dieną organizuoti net du užsiėmimai - diskoteka jaunimui bei mokymai dirbti su garso įranga. Diskotekos jaunimui bei mokymų metu buvo stiprinama jaunimo integracija į bendruomenę. 

Tik dirbdami išvien ir siekdami bendruomeniškumo tapsime vieta, kurioje saugu, smagu ir gera gyventi!