Tirksliu bendruomene

Renginiai 2020 m.* (Papildyta Tirkšlių parapijos kalendoriumi)

2020_05_06_22.Renginys.jpg

*Dėl paskelbtos pandemijos bei koronoviruso plitimo grėsmės renginių planas gali būti tikslinamas.

Tirkšlių seniūnijoje numatomi renginiai: 

Liepos 5 d. - tradicinė Petrinių šventė "Liepos jau kvepia medumi" Tirkšlių pušyne.

Liepos 6 d. - Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas.

Rugpjūčio 15 d. - Žolinių minėjimas Tirkšlių kultūros centro Užlieknės salėje.

Rugsėjo 19 d. - Mažeikių rajono šventė "Raitas kermošius per bobų vasarą" Tirkšlių miestelyje bei pušyne.

Spalio 17 d. - bendruomenės vakaronė Tirkšlių kultūros centro Užlieknės salėje.

Lapkričio 21 d. - Tirkšlių seniūnijos bendruomenių sueiga Tirkšlių kultūros centre.

Gruodžio 4 d. - vakaras su senjorais Tirkšlių kultūros centro salėje.

Gruodžio 13 d. - Naujametinės eglės įžiebimas Tirkšlių miestelio centrinėje aikštėje.

Tirkšlių ir Žemalės parapijų 2020 m. kalendorius 

Tirkšlių parapijoje Šv. Mišios aukojamos:

Sekmadieniais:  10.00

Šiokiadieniais:  18.00           

Pirmadieniais Šv. Mišios neaukojamos!

Aukotojų intencija (sudėtinės) Šv. Mišios aukojamos:

PIRMĄ MĖNESIO:    

            ANTRADIENĮ Šv. Antano garbei         18.00

            PENKTADIENĮ            Švč. Jėzaus širdies garbei          18.00

            ŠEŠTADIENĮ                 Švč. M. Marijos garbei  10.00

PASKUTINĮ MĖNESIO:    SEKMADIENĮ                  

Už mirusius                                             10.00

Ateidami į Šv. Mišias už mirusiuosius, galite atsinešti ir savo artimųjų vardų sąrašus

 

Žemalės parapijoje Šv. Mišios aukojamos:

Sekmadieniais: 11.30

Šiokiadieniais ir šeštadieniais: pagal susitarimą su klebonu.

Pirmųjų mėnesio antradienių, penktadienių bei šeštadienių Šv. Mišios aukojamos Tirkšliuose

Paskutinį mėnesio sekmadienį už mirusiuosius: 11.30

 

Ateidami į Šv. Mišias už mirusiuosius, galite atsinešti ir savo artimųjų vardų sąrašus

 

Tirkšlių kapų koplyčioje Šv. Mišios aukojamos

Lapkričio 1 d. 15.00 bei Motinos ir Tėvo dienos išvakarėse – šeštadieniais – 18.00

 

Geidžių koplyčioje

Šv. Mišios aukojamos 4 kartus per metus. Sąrašą žiūrėti žemiau kalendoriuje

Laidotuvių Mišios aukojamos pagal susitarimą.

 

Gegužės 2 d. (Motinos dienos išvakarės). Tirkšlių Kapų Koplyčioje 18.00 – aukojamos gedulinės Šv. Mišios už mirusias motinas. Ateidami į Šv. Mišias už mirusiuosius, galite atsinešti ir savo artimųjų vardų sąrašus.

Gegužės 3 d. Motinos diena. Šv. Mišių metu bus teikiamas palaiminimas mamoms.

Gegužės 24  d. Šeštinės, Kristaus dangun žengimo šventė.

Gegužės 31 d. Sekminės. Abejuose parapijose vaikų I Šv. Komunija. Tirkšliuose 10.00, Žemalėje 11.30

Birželio 6 d. (Tėvo dienos išvakarės). Tirkšlių Kapų Koplyčioje 18.00 – aukojamos gedulinės Šv. Mišios už mirusius tėvus. Ateidami į Šv. Mišias už mirusiuosius, galite atsinešti ir savo artimųjų vardų sąrašus.

Birželio 14 d . Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Devintinės.

Birželio 27 d. 16.00 Šv. Petro atlaidai Tirkšlių bažnyčioje. Po Šv. Mišių šventė Tirkšlių pušyne.

Liepos 1-12 d.d. Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Liepos 26 d. Geidžių koplyčioje 12.30 bus aukojamos Šv. Onos atlaidų Šv. Mišios.

Rugpjūčio 15 d.  Žolinė –Švč. M. Marijos į dangų ėmimo šventė. Ūkininkaujančių ir ūkininkų diena. Ateidami į Šv. Mišias atsineškime naujo derliaus dovanas ir kitokius (pieno produktai, medus ir t.t.) su žemės ūkiu susijusius darbo vaisius kaip padėka Dievui už geradarybes. Šv. Mišios 10.00 TirkšliuoseŽemalėje 11.30

Rugpjūčio 16 d. 12.00 Šv. Rokas. Atlaidai Žemalės bažnyčioje.

Lapkričio 1 d. – Visų šventųjų šventė:    10.00 Šv. Mišios Tirkšlių bažnyčioje.

                                    11.30 Šv. Mišios Žemalės bažnyčioje.

                                    13.00 Šv. Mišios Geidžių kapuose (prie kolumbariumo). Po Mišių bus šventinami paminklai.

                                    15.00 Šv. Mišios Tirkšlių kapų koplyčioje gedulinės Šv. Mišios už mirusiuosius. Tie, kurie šiais metais palydėjote į amžinybę savo artimuosius, esate kviečiami dalyvauti šiose Šv. Mišiose. Mišių pradžioje bus išvardinti visi jūsų artimųjų vardai ir už juos aukojamos Šv. Mišios.

            Lapkričio 2 d. – 11.30 Gedulinės Šv. Mišios Žemalės bažnyčioje už mirusiuosius

     10.00 Gedulinės Šv. Mišios Tirkšlių bažnyčioje už mirusiuosius.               

Lapkričio 29 d. – I Advento sekmadienis (nuo šio sekmadienio bus galima įsigyti kalėdaičių Kūčių stalui. Adventinių žvakučių bus galima įsigyti I ir II Advento sekmadienį). Advento laiku užlaikome pasninką ir rimtį.

Gruodžio 19 d. 18.00 – Susitaikymo pamaldos Tirkšlių bažnyčioje. Tą vakarą parapijoje svečiuosis daugiau kunigų, kurie bus pakviesti tam, kad klausytų išpažinčių. Pakvieskite kuo daugiau savo pažįstamų, kad atliktų adventinę išpažinti. Primenu, kad per Kūčias ir Kalėdų šventes išpažintys nebus klausomos.

Gruodžio 24 d.Kalėdų nakties (bernelių Šv. Mišios). Mišios sudėtinės. Aukas Šv. Mišioms paliekamos aukų dėžutėje.

            18.30 Žemalės bažnyčioje; 20.00 Tirkšlių bažnyčioje; 22.00 Geidžių koplyčioje

Gruodžio 25 d. Kalėdų I diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00 Tirkšlių bažnyčioje  ir 10.00 Žemalės bažnyčioje Aukas Šv. Mišioms paliekamos aukų dėžutėje.

Gruodžio 26 d. Kalėdų II diena: Šv. Mišios Tirkšlių bažnyčioje 10.00 

 

Gruodžio 31 d. 17.00 – Padėkos už praėjusius metus Šv. Mišios Tirkšlių bažnyčioje.

 

Klebono telefono Nr. 8 614 773 53.