Tirksliu bendruomene

Su gražiu jubiliejumi pasveikintas Tirkšlių parapijos klebonas Petras Smilgys

2020_09_28_11.IMG_3930.jpeg

Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas Petras Smilgys – kunigas kanauninkas, kanonistas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės ir Katalikų teologijos fakultetų dėstytojas, buvęs VDU KTF dekanas, rugsėjo 22 dieną paminėjęs gražų 50 metų jubilieju. 

Tirkšlių bendruomenė nuoširdžiai sveikino kleboną tokio gražaus jubiliejaus proga, linkėjo stiprybės bei Dievo palaimos.

Su praėjusiu 50 metų jubiliejumi taip pat buvo pasveikintas Tirkšlių bažnyčios vargonininkas Vidmantas Alčauskis, kuris rugsėjo 8 dieną minėjo savo gimtadienį.

Dar kartą nuoširdūs sveikinimai jubiljatams, ilgiausių metų ilgiausių!